Què fem

quefem_nens

ELS QUATRE PRINCIPIS QUE GUIEN LA NOSTRA FEINA I QUE CREIEM QUE GARANTEIXEN EL DESENVOLUPAMENT IDEAL DELS NENS I ADOLESCENTS SÓN:

  • Un entorn familiar protector.
  • El suport de xarxes socials sòlides.
  • La presa de decisions i accions basades sempre en l’interès superior de l’infant.
  • La participació dels nens en la recerca de solucions als problemes amb els quals es van enfrontant a la vida.
A Aldees Infantils SOS atenem infants i joves en base al seu dret de créixer en un entorn familiar que el protegeixi i on pugui desenvolupar-se per complet, on sigui estimat, on se senti segur i respectat i on també pugui tenir la capacitat de decidir sobre el seu futur. Creiem que això s’aconsegueix oferint-li una persona de referència que l’acompanyi en el seu procés de maduració fins a què arribi a tenir prou autonomia per a integrar-se a la societat i realitzar el seu projecte vital personal.

A la nostra organització ens guiem sempre per l’interès superior de l’infant, que és la base de totes les nostres accions i decisions. El nostre marc d’actuació és la Convenció sobre els drets del Nen, adoptada per l’Assemblea General e les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ
El que desitgem a Aldees Infantils és que cap nen arribi a patir una situació de desemparament. Evitar que els nens arribin a necessitar una llar d’acollida, reforçant el teixit bàsic de la societat: la família.
Vegeu més
PROGRAMES DE PROTECCIÓ
Considerem Programes de protecció tots aquells programes en què Aldees Infantils SOS aten aquells nens i nenes que, per diferents raons, han hagut de ser separats temporalment de les seves famílies.
Vegeu més
PROGRAMES D’AUTONOMIA
Els nens vulnerables es fan grans i esdevenen joves que requerei-xen més que mai suport i orientació. La nostra feina no s’acaba fins que cada jove s’independitza de l’organització.
Vegeu més
Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x