Programes de prevenció

El que desitgem a Aldees Infantils és que cap nen arribi a patir una situació de desemparament. Evitar que els nens arribin a necessitar una llar d’acollida, reforçant el teixit bàsic de la societat: la família. Per això desenvolupem programes d’enfortiment familiar, que donen suport les famílies més vulnerables i milloren les seves condicions de vida per a que tot plegat reverteixi en una millor cura dels nens i nenes que en depenen.

Programa “integració i esport”

JOVES_SPORT

Per mitjà d’aquest programa, realitzat des del 2011 gràcies a la Fundació Rafa Nadal, podem atendre un nombre més gran de nens i d’altres franges d’edats als barris d’acció del centre obert de Sant Adrià del Besòs.

Integració i Esport persegueix els mateixos objectius que el centre obert, però utilitzant pedagògicament com a centre d’interès l’esport, a les pistes municipals, patis de col·legis o parcs. Mitjançant l’aprenentatge de diverses tècniques i jocs, els nois aprenen a extrapolar situacions viscudes, recursos personals descoberts o valors pro-socials en aquestes pràctiques esportives que després poden ajudar-los a millorar les seves relacions amb la família, l’escola o el barri. A més, també oferim orientació familiar, berenars, altres activitats socioeducatives des del temps de lleure i reforç escolar. Un dels aspectes més destacats d’aquest programa, que ens permet atendre a nens i nenes des dels 6 anys fins els 18, és el de millorar notablement tant l’assistència com el rendiment escolar.

Programa de Famílies

ENFORTIMENT_FAMILIAR

El seu objectiu és enfortir els lligams familiars i les capacitats per a ser pares de les persones que han de tenir cura dels nens que formen part dels nostres programes de protecció i també d’altres famílies de l’entorn dels centres. Es desenvolupa a Montcada i Reixac:

Programa de famílies: amb aquest programa acompanyem famílies vulnerables dels municipis de Montcada i Reixac que ens són derivades pels serveis socials. Treballem així amb famílies vulnerables del municipi, mitjançant l’orientació i l’acompanyament familiar, impulsant la capacitació familiar per a enfortir el nucli de relació dels nens i de manera complementària al treball que realitzen els Serveis Socials. Per a fer-ho partim de les potencialitats de les famílies i de la seva participació real i efectiva en els seus processos de canvi. Atén una mitjana de 40 famílies cada any.

Programa de Centre Obert

centre_obert_aldees

És un programa de prevenció que atén 70 nens i nenes entre 12 i 18 anys, la majoria adreçats pels serveis socials, en què s’ha detectat alt risc social en ells o en les seves famílies o entorn. Es troba a Sant Adrià del Besòs i es va inaugurar el 2003. Es desenvolupa a les tardes, fóra de l’horari escolar i s’adreça a nens i nenes entre 12 i 18 anys, procedents tant d’aquest municipi com de Badalona. S’hi tracten dèficits socioeducatius i personals o de relació familiar, de forma individual i en grup.

Al centre obert atenem els nens totes les tardes, però procurem un abordatge conjunt amb la família de la situació de partida que volem millorar. Per a això oferim activitats de temps lliure, reforç escolar, berenars i altres activitats de programes socioeducatius, així com l’atenció i orientació individualitzada a cada nen i la seva família.

Els valors afegits que oferim al centres són: una atenció individualitzada i personalitzada del jove i la família; afavorir l’apoderament i l’autonomia del jove, assegurant-nos que estan escolaritzats i que tinguin un projecte formatiu individual viable; promovem la implicació de les famílies en el procés educatiu del jove, incloent-hi plans familiars amb objectius comuns; espais per a les famílies d’apoderament i treball de parentalitat positiva; pràctiques innovadores, projecte de suport, orientació i acompanyament pedagògic als domicilis; treball en xarxa i comunitat; trobades anuals amb joves que van concloure el seu procés i la continuïtat com a centre referent per als joves; participació activa per part dels joves i les famílies en la construcció d’objectius anuals i en els propis objectius tant del jove com de la família.

El programa de Centre Obert de Sant Adrià del Besòs compta amb la col·laboració del Programa CaixaProinfancia.

Cistell solidari

Cistell-Solidari

El Cistell Solidari de Montcada i Reixac i de Sant Adrià de Besòs és un projecte d’ajut solidari i de venda a baix preu de productes frescos a famílies amb nens i nenes menors d’edat al seu càrrec, que no tenen rendes disponible suficient  i no poden donar-los l’alimentació saludable i adequada per a un bon creixement. El coordina el Programa de Centres Oberts d’Aldees Infantils SOS, que té com un dels seus objectius evitar el patiment infantil en qualsevol àmbit que es pugui produir. Però compta amb la col·laboració de la societat civil de Montcada i de Sant Adrià de Besòs a través dels seus comerciants i botiguers, que participen pel seu compromís amb els ciutadans més desfavorits de la vil·la en el context de crisi econòmica.

El funcionament del programa s’inicia amb l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Montcada o d’altres entitats o campanyes per sustentar els tiquets de menjar fresc de 1 euro per a poder comprar en les botigues col·laboradores del Cistell Solidari. L’àrea de Benestar social, en el cas de Montcada i Reixac, i Aldees Infasntils en el cas de Sant Adrià, trien les famílies que se’n poden beneficiar seguint els criteris de tenir fills menors i rendes disponibles menors de 425 euros mensuals i els assigna la dotació de tiquets en funció del nombre de membres i situació econòmica. Amb aquests tiquets, les famílies poden acostar-se als comerços col·laboradors en els horaris convinguts per a comprar aliments frescos a preus per sota de mercat dels productes que quedin en aquell moment.

Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x