Objectius i tasques

A Aldees Infantils SOS treballem amb infants que estan en risc de perdre la cura dels seus pares o amb infants que ja l’han perduda. El nostre treball envers aquests dos grups d’infants i joves es desenvolupa mitjançant el desplegament de diferents programes, com són:

Programes de protecció

Creem una família SOS per als nens que es veuen privats de la seva família. És un entorn familiar protector, una família SOS integrada en una Aldea SOS. Allà, una persona de referència estable els ofereix la cura, l’afecte i la formació necessaris per al seu desenvolupament integral.

slide_ojectiusitasques2

I també donem suport a d’altres formes d’acolliment familiar. Quan alguns nens entren a formar part d’un programa d’acolliment per part de la seva família extensa o en família aliena, Aldees Infantils SOS ofereix als cuidadors l’ajuda, suport i assessorament de la nostra organització. Portem una llarga història de cura de nens en situacions complexes i podem ajudar amb l’experiència i l’expertesa a les persones que es troben davant d’aquests acolliments. En aquests casos, vetllem sempre per l’interès superior del menor, dels pares biològics i dels pares d’acollida, perquè creiem que l’acolliment funciona si totes les parts implicades se senten compromeses i satisfetes.

Programes de prevenció

Són tots aquells que donen suport a famílies vulnerables per tal de millorar les seves condicions de vida i enfortir-les. D’aquesta manera prevenim l’abandonament infantil.

slide_ojectiusitasques1

Donem suport a l’autonomia dels joves

La nostra feina no s’acaba fins que el jove s’independitza de l’organització, pel seu propi desig, i s’integra a la societat com un adult responsable.

Educació en valors

Els nostres programes educatius per a ensenyament Primari i Secundari ens permeten educar els infants, per tal que puguin construir una societat més justa, on no tingui cabuda la marginació infantil.

Defensa dels Drets dels Nens

Defensem els drets de la infància davant representants institucionals i els promovem en tots els fors nacionals i internacionals dels quals en formem part. El 2014, en què se celebra el 25è aniversari de la Convenció dels Drets dels Nens, és un bon motiu per a fer-ne encara més incisiva aquesta defensa, conscienciant la societat que els nens han d’estar protegits, al nostre país i arreu del món.

Defensem que els germans biològics romanguin units. Aquest és un dels pilars pedagògics de la nostra organització. Volem que sigui també un dret i defensem que, en qualsevol forma d’acolliment infantil, els germans biològics creixin junts, mantenint el vincle afectiu i donant-se suport els uns als altres en el seu procés de maduració. Per això també sensibilitzem la societat i defensem la no separació dels germans davant les institucions públiques.

Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x