Programes de protecció

Considerem Programes de protecció tots aquells programes en què Aldees Infantils SOS aten aquells nens i nenes que, per diferents raons, han hagut de ser separats temporalment de les seves famílies. Per això tenim acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya que és qui, mitjançant els convenis amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ens els confia. L’acolliment que oferim a aquests nens es fa amb la tipologia de Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). D’altra banda, també acompanyem les famílies dels nens i nenes acollits, per tal de contribuir al retorn del nen a la seva família o, si més no, millorar les seves competències parentals i relacions amb els fills

Finalment, en els darrers 12 anys Aldees ha tingut inquietuds per tal d’abordar situacions de risc social, amb l’objectiu fonamental de l’enfortiment familiar i preservar la no separació del nen del seu entorn familiar, amb diferents programes, com és ara el de Suport a l’acolliment en família extensa, és a dir, ajudar a les persones que volen acollir infants de la seva pròpia família que se separen dels seus pares, com avis, oncles, etcètera.

L’Aldea Infantil

L’Aldea és una comunitat educativa formada per llars indepen-dents. Cadascuna compta amb una mare SOS, que és una educadora que hi viu permanentment i s’ocupa dels nens i nenes que ens confien els serveis socials perquè s’han vist privats de la seva família biològica per diferents motius. Els dona l’atenció, educació i afecte que ells tant necessiten.

LLEGIR MÉS

laldea
Residència de Sant Quirze del Vallès per a adolescents

Acull set adolescents de 14 a 18 anys. És un programa per a nois i noies que necessiten més autonomia i pels quals créixer dins un grup de la seva edat és una bona opció. Atesa permanentment per educadors per tal de donar protecció als menors, és un centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya.

LLEGIR MÉS

tpa-picture-64239
Programa Barlovento

Es composa de dos pisos assistits a la ciutat de Barcelona, per a 10 nois i noies de 16 a 20 anys. Per als menors és un programa de protecció i preparació a la vida autònoma adulta.

LLEGIR MÉS

JOVES_CUINA
Servei d’integració en família extensa

El 2013 vam iniciar, juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental el Projecte “La meva família m’acull”, per tal d’acompanyar els acolliments en família extensa.

LLEGIR MÉS

acolliment

Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x