L’Aldea SOS

L’Aldea infantil

És una comunitat educativa formada per llars independents. Cadascuna compta amb una mare SOS, que és una educadora que hi viu permanentment i s’ocupa dels nens i nenes que ens confien els serveis socials perquè s’han vist privats de la seva família biològica per diferents motius. Els dona l’atenció, educació i afecte que ells tant necessiten. A l’Aldea i les llars SOS els nens tenen un paper protagonista, s’hi senten estimats i també escoltats, perquè els estimulem a participar en la presa de decisions que els afecten. A més, els garantim que els germans no se separaran.

slide_aldeasos2

L’Aldea Infantil d’Aldees Infantils SOS Catalunya es troba al municipi de Sant Feliu de Codines. Va ser fundada el 1972 però durant aquests anys s’ha anat reconstruint en la seva totalitat. La formen cinc llars, amb noms de contienents -Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania- on viuen al voltant de nou nens i nenes i un espai de serveis comuns. Hi treballen educadores socials, responsables de llar, equips de suport, equip tècnic, xofers i mantenidors.

Cada llar el lidera una “mare SOS” que viu amb els nens que li són confiats i reben el suport d’un equip d’educadors per a cada llar. L’Aldea és una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya i és un centre residencial d’acció educativa a disposició de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, que és qui tutela aquests infants i qui els envia aquí.

En 2015 vam atendre 57 nens, dels quals 24 tenen germans. Els treballs publicats sobre el tema, apunten a que conviure amb els germans és una variable protectora per a superar dificultats i aconseguir un millor ajustament personal. També sembla ser una variable esmorteïdora que afavoreix l’ajustament al nou context de convivència i les dades indiquen que es produeix un millor ajustament emocional i de conducta del grup de germans. Tanmateix, els resultats sustenten fermament les bondats de mantenir els germans junts en una llar formant unitats de convivència.

L’Aldea infantil i la qualitat

herencies

En els deu darrers anys hem auditat la nostra tasca, mitjançant la metodologia del professor Jorge Fernández del Valle, de la Universitat d’Oviedo, i de l’equip GIFI, obtenint una avaluació final mitjana de 4,1 sobre 5 en la valoració que els nens fan sobre la relació que mantenen amb els educadors, amb l’espai físic i l’atenció que reben.

VEURE EL QUE NENS I JOVES IDENTIFIQUEN COM A ELEMENTS BÀSICS

El 2012 vam decidir complementar aquestes auditories amb un enfocament narratiu i qualitatiu, adreçat a avaluar la qualitat de vida percebuda pels nens de l’Aldea Infantil, emprant la metodologia dels diàlegs apreciatius de la professora Dolores García i el seu equip de la Universitat de La Laguna.

El 2013 hem revisat i millorat tots els processos de l’Aldea, tenint en compte la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya, així com el document d’estàndards per a nens atesos fora de la seva llar biològica “Quality4Children”, per tal d’establir un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma ISO 9001, que ha passat ja l’auditoria interna.

Programa d’intervenció amb famílies des de l’acolliment residencial

El 2007 vam obrir un Punt de Trobada Familiar especialitzat per a aquelles famílies, els nens de les quals estan acollits en algun dels nostres centres residencials. Aquest programa proposa un enfocament col·laborador per a reforçar les relacions familiars, enfortint els vincles dels nens separats temporalment amb les seves famílies d’origen, assessorant, orientant i donant suport tant a la família com al seu entorn, minimitzant l’impacte de la separació i proporcionant les competències i habilitats necessàries.

El 2012 vam atendre 25 famílies de 26 nens acollits a algun dels nostres serveis d’acolliment residencial, amb activitats com escola de famílies, teràpia i mediació familiars, visites i orientació familiar o acompanyament al retorn. La mitjana de permanència al programa de famílies és de 24 mesos.

aldea

Dels qüestionaris de satisfacció realitzats es desprén que les famílies troben que han millorat la relació amb els fills, incorporant noves estratègies, que ha millorat la confiança amb els professionals, que recomanarien el servei a d’altres famílies que es trobessin en la seva mateixa situació i puntuen de manera global el servei amb una nota mitjana de 8,5 sobre 10.

Programa “Natura educa”: l’Aldea, el medi i la comunitat propera

El projecte “Natura Educa” vol apropar els nens a la naturalesa, el seu coneixement i cura. Per això des de fa uns anys hem utilitzat una part dels terrenys rurals de l’Aldea, on hem desenvolupat un hort i un jardí botànic. Per tal d’integrar el projecte de l’Aldea a l’entorn i col·laborar amb les escoles de la zona, oferim als centres de primària diverses activitats de descoberta del medi natural a les nostres instal·lacions.

  • El programa Natura Educa es consolida any rere any. Al 2013 hem continuat participant en el Pla Educatiu d’entorn del Departament d’Ensenyament i ens hem ofert com a recurs per a 60 alumnes de cicle inicial dels centres de la zona. Natura Educa aprofita el meravellós espai natural de l’Aldea, crea materials específics per a les activitats i reforça els lligams entre tots els infants de la comunitat escolar.
  • El 2013 hem realitzat una formació en reciclatge per als nois i noies i també per als educadors, visitant el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental, la planta de gestió de residus orgànics a Granollers.
  • Els nens i nenes de l’Aldea segueixen participant en un programa de col·laboració solidària amb la Protectora d’animals de Mataró, on ajuden a tenir cura dels gossos, els posen nom i aprenen a ensinistrar-los i a educar-los. Els infants gaudeixen de l’oportunitat de mostrar i rebre l’afecte incondicional dels animals.
Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x