Empresa i RSC

slide_rsc

L’EMPRESA DEL FUTUR ÉS L’EMPRESA SOLIDÀRIA

L’empresa solidària és aquella que comparteix valors amb els seus diferents públics objectius: clients, treballadors, inversors, accionistes, fins i tot administracions públiques. Aquella que li concedeix a la Responsabilitat Social el pes que es mereix i la fa part de la seva cultura corporativa.

Però perquè aquesta contribució esdevingui un valor diferenciador és necessari que la labor solidària tingui una projecció a llarg termini ja que només així tots els estaments que la componen aconseguiran sentir-se part d’aquest compromís i compartir-ho.

Aldees Infantils SOS permet a les empreses impulsar aquest compromís a llarg termini, real i continuat, amb el desenvolupament de l’entorn d’una forma participativa i permanent. I tot això amb la garantia de fer-ho amb una organització com Aldees Infantils SOS, que compta amb l’experiència de treballar en 133 països amb el clar objectiu d’aconseguir la integració, social, i familiar, dels nens que ens són confiats.

La col·laboració empresarial permet a Aldees Infantils SOS:

 • Obtenir finançament per al manteniment de les Aldees Infantils, des de la que tenim més a prop, a Sant Feliu de Codines, fins a les altres amb què col·laborem a la resta d’Espanya i les que financem a Llatinoamèrica i a Àfrica.
 • Impulsar altres programes i dispositius annexos que complementen la nostra labor i donen resposta a creixents demandes socials dins de l’àrea de la infància, joventut i famílies en situació de risc.
 • Donar suport a famílies vulnerables per tal de millorar les seves condicions de vida i enfortir-les, de manera que puguin atendre adequadament als seus fills, prevenint així la desatenció i l’abandonament de menors i afavorint la seva inserció normalitzada en la societat.
CONTRAPRESTACIONS

Existeixen una sèrie de contraprestacions generals que obtenen les empreses quan decideixen incorporar l’Acció Social com un valor permanent a la seva companyia:

 • Augment de la credibilitat i el reconeixement.
 • Creació d’uns valors i d’una identitat.
 • Augment de la notorietat.
 • Revaloració de la imatge de l’empresa.
 • Fidelització de clients i col·laboradors.
 • Major cohesió interna.
 • Potenciació de la comunicació interna.
 • Major motivació de l’empleat.
Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x