Aldees Infantils SOS advoca per integrar la igualtat de gènere als plans educatius

Aldees Infantils SOS advoca per integrar la igualtat de gènere als plans educatius

Els estereotips sobre el paper de l’home i la dona que els nens observen a l’escola, la família i la societat reforcen la desigualtat a llarg termini, fomenten la discriminació de la dona des de la infància, la diferència d’oportunitats i la violència de gènere. Amb motiu del Dia Internacional de la Nena, que es celebra avui dia 11 d’octubre, Aldees Infantils SOS demana que s’inclogui la perspectiva de gènere a totes les etapes del sistema educatiu a través de programes que promoguin la igualtat i el respecte entre nens i nenes.

A Espanya, com a la majoria de països europeus, s’ha avançat considerablement a la lluita contra la discriminació de la dona durant les últimes dècades. Tot i això, a la nostra societat persisteixen actituds i estereotips que fomenten la desigualtat i que es transmeten des de la infància. El repartiment de les tasques domèstiques continua recaient més sobre les nenes que sobre els nens i un 11,7% dels adults (homes i dones) considera que l’educació universitària és més important pels nens que per les nenes, segons mostra l’Enquesta Mundial Sobre Valors.

“En la lluita contra la discriminació, la legislació és important, però no és suficient. Calen canvis en les normes socials i, l’escola, juntament amb la família, és clau perquè aquests es produeixin”, assegura Pedro Puig president d’Aldees Infantils SOS Espanya. Per això, segons l’ONG, és determinant que la igualtat de gènere estigui integrada de manera formal a les planificacions educatives, des de l’escola infantil fins al cicle superior, i que això vagi acompanyat de formació específica del professorat.

L’organització, present a Espanya des de 1967, ha apostat des dels seus orígens per la no segregació per sexes als seus programes, afavorint el respecte a la diferència, la no discriminació i la convivència. Així, a diferència de les grans institucions del moment, a les que els menors privats de la cura parental eren separats per gènere, Aldees oferia un entorn familiar protector en el que nens i nenes convivien en una mateixa llar i a la que s’aconseguia reunir als grups de germans que fins aquell moment havien restat separats pel simple fet de pertànyer a diferents sexes.

Amb el pas dels anys, el compromís de l’organització amb els nens s’ha ampliat a les famílies i Aldees va posar en marxa els seus programes de prevenció i enfortiment familiar, als que s’ofereix orientació i formació amb perspectiva de gènere als pares i es proporciona als nens i nenes els recursos necessaris per afavorir el seu desenvolupament físic, intel·lectual i emocional. Avui, segons explica Pedro Puig, “la igualtat de gènere és un eix transversal de la organització sobre el que es basen totes les nostres accions i programes amb nens, joves i famílies.

L’eliminació de la violència a la infància és una altra de les tasques pendents a casa nostra. Un 10,3% de les dones d’entre 18 i 29 anys afirmen haver patit abusos sexuals abans d’haver complert els 15 anys. “Als nostres programes sensibilitzem als nens, nenes, i persones adultes sobre els diversos tipus de violència i abús segons el gènere de la víctima, i sobre el fet de que, tot i que la majoria de les víctimes de violència són dones, els homes també poden ser objecte d’aquesta”, explica Pedro Puig.

Objectiu número 5 a l’Agenda 2030
Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5. Entre la població infantil, fràgil de per si, les nenes estan més exposades a la violència, l’explotació i l’abús, na vulnerabilitat que s’agreuja quan apareix vinculada a altres factors de desigualtat com la pobresa, la discapacitat o la privació de la cura parental.

Al món, més de 60 milions de nenes es casen abans de complir la majoria d’edat. El 80% de les víctimes de tràfic de persones són nenes i dones, la majoria d’elles destinades a l’explotació sexual. Més de 200 milions de nenes i dones han patit mutilació genital femenina a països d’Àfrica, Orient Mitjà i Àsia, on és una pràctica habitual.

Les nenes i les dones pateixen discriminació en l’accés a l’educació, en l’atenció mèdica, en les oportunitats laborals, en les condicions salarials i en la representació als processos de presa de decisions.

“Empoderar les nenes abans i després de la crisi” és el lema triat per les Nacions Unides aquest any per celebrar el Dia Internacional de la Nena, una data que busca conscienciar sobre la seva situació d’especial vulnerabilitat i sobre les dificultats a les que s’enfronta tot el món.

Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x